PENG YOU – Emil Chau (Friends)this was the song Kim of PBB teens keep on singing 🙂 enjoy!

PENG YOU – Emil Chau (Friends)

* Ze xie nian, yi ge ren
All these years, alone

Feng ye guo, yu ye zou
The wind has passed, the rain had gone

You guo lei, you guo cuo
There were tears, there were wrongs

Hai ji de jien chi shen me
Things we hold dear I still recall

Zhen ai guo, chai hui tong
If you’ve had true love, then you would know

Hui ji muo, hui hui shou
There is loneliness, there are goodbyes

Zhong you meng, zhong you ni
There are dreams, always there is you

Zai xin zhong
In my heart

** Peng you yi shen yi chi zou
Friends walk this life together

Na xie ri zhi bu zhai you
Those days will not return

Yi ju hua, yi bei zhi
One word, one life

Yi shen ching, yi bei jiu
A lifetime relationship, a cup of wine

Peng you bu cheng gu tan gou
With friends you won’t be lonely

Yi shen peng you, ni hui dong
Lifelong friends, you’d understand

Hai you shang, hai you tong
There are wounds, there is pain

Hai yao zou
Must go our separate ways

hai you wo
Always there is me
 
 

You can download it from here :
Peng You ( Friends ) (zip file)